Obowiązek Informacyjny

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Premium Estates

1. Administratorem danych jest Daniel Darowski Premium Estates. z siedzibą w 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 48/58.

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@premium-estates.pl, pod numerem telefonu: 12 307 31 70, lub pisemnie (adres siedziby administratora): 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 48/58.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane:

a) w celu oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z Premium Estates,
w związku z wykonywanym przez Premium Estates. pośrednictwem nieruchomościowym – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),

b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), notariusze, architekci oraz inne podmioty partnerskie biorące udział w realizacji umów pośrednictwa w obrocie nieruchomością. w szczególności dotyczy to przekazywania informacji  podmiotom technicznie realizującym usługi.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, aż do ustania tego celu lub do zgłoszenia sprzeciwu.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

7. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

.

 

Użytkowanie tej strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.

rozumiem